Verkkokaupan käyttöehdot ja taiteilijan tekijänoikeudet

1. Verkkokaupassa asiointi

Marjo Hyvärinen myy Suomessa rekisteröidyn yrityksensä MH ART (Y-tunnus 3220588-7) kautta teoksia ja tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille Suomeen. 

2. Henkilötietojen käsittely
Asiakas sitoutuu antamaan itseään koskevat tiedot oikeina tilatessaan tuotteita. MH ART verkkokauppa käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottemuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen käyttöehtoihin.

3. Evästeet
Asiakkaan päätelaitteelle voidaan toimittaa evästeitä ("cookies"). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Verkkokauppaa käytetään, eli esimerkiksi milloin ja mitä Verkkokaupan sivuja Asiakas on selannut, mitä selainta Asiakas käyttää ja mistä Asiakas on tullut Verkkokauppaan. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, mutta evästeen avulla saatua tietoa on mahdollista liittää Asiakkaalta saatuihin henkilötietoihin.
Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Verkkokauppaa, jotta se palvelee Asiakkaita entistä paremmin, sekä hyödyntää tietoja Verkkokaupan kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja erilaisessa Verkkokaupan toimintojen tehon mittauksessa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen.
Asiakkaalla on mahdollisuus kytkeä evästeiden käyttö pois selainasetuksistaan, mutta tällä on vaikutusta Verkkokaupan käyttömahdollisuuksiin sitä heikentävästi tai jopa sen kokonaan estäen.


4. Tuotteiden tilaaminen
Tuotteiden tilaaminen tapahtuu siten, että asiakas lisää haluamansa tuotteet ostoskoriin, minkä jälkeen asiakas vie tilauksen loppuun verkkokaupan ohjaamalla tavalla. Asiakas voi muuttaa ostoskorinsa sisältöä tilauksen maksamiseen saakka. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan huolellisesti tilauksensa sisältö ennen tilauksen loppuun viemistä. Asiakas saa tilauksesta tilausvahvistuksen antamaansa sähköpostiosoitteeseen samantien tilauksen jälkeen. Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun asiakas on lähettänyt tilauksensa. Tilatessaan tuotteen asiakas hyväksyy verkkokaupan käyttöehdot.


5. Hinnat
Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Tuotteiden hinnat sisältävät arvolisäveron. Tuotteiden hinnat sisältävät pakkaus ja toimituskulut. Hinta pysyy samana myös siinä tapauksessa, jos asiakas hakee teoksen suoraan myyjältä. Taiteilijalla on oikeus hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.


6. Teosten aitous

Jokainen verkkokaupassa myytävänä oleva teos on uniikki taiteilijan Marjo Hyvärisen itsensä tekemä. Teoksen takana oleva taiteilijan signeeraus takaa teoksen aitouden. Muut tuotteet ovat teetetty taiteilijan omilla tekijänoikeuksilla hänen omista teoksistaan.


7. Tilausvahvistus

Asiakkaalle lähetetään onnistuneen maksu-/tilaustapahtuman jälkeen sähköpostitse tilausvahvistus asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, joka sisältää tilauksen keskeiset tiedot. Tilausvahvistus lähetetään lisäksi kirjallisesti toimituksen mukana. Verkkokaupalla on oikeus olla hyväksymättä tilausta perustellusta syystä.


8. Toimitustavat ja toimituskulut
Tuotteet toimitetaan asiakkaalle pakettina postin noutopisteeseen. Asiakkaalla on myös mahdollisuus noutaa teos sovitusti myyjältä suoraan. Noudosta sovitaan sähköpostitse marjohyvarinenart@gmail.com
Posti lähettää asiakkaalle asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käyttäen joko tekstiviestillä tai sähköpostilla tiedon lähetyksen saapumisesta, minkä jälkeen tilaus on noudettavissa.
Tuotteet toimitetaan asiakkaalle 2-15 arkipäivän kuluessa.
MH ART verkkokauppa ei vastaa siitä, jos tilauksen toimittaminen viivästyy Postin toimesta tai tilausta ei pystytä toimittamaan sen vuoksi, että asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot verkkokaupalle tai laiminlyönyt ilmoittaa yhteystietojensa muuttumisen.


9. Maksutavat


Maksaminen tehdään tilausprosessin lopussa. Maksutapahtuman tultua hyväksytyksi asiakaan tilaus etenee käsittely- ja toimitusvaiheeseen.
Jos asiakas on valinnut noudon suoraan myyjältä, hän voi maksaa tuotteet myös käteisellä. Muussa tapauksessa asiakas maksaa tuotteet käyttäen PayPal -palvelua. Maksaessaan tuotteet asiakas hyväksyy PayPal -palvelun käyttöehdot.

Maksaminen tehdään tilausprosessin lopussa. Maksutapahtuman tultua hyväksytyksi asiakkaan tilaus etenee käsittely- ja toimitusvaiheeseen. Asiakkaan hyväksyessä maksutapahtuman verkkokaupassa, hyväksyy asiakas samalla maksuvelvollisuuden.


10. Peruutusoikeus
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa verkkokaupasta tilaamansa tuotteet viimeistään 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Ostaessaan tuotteen asiakas hyväksyy peruutusehdon, jossa sitoutuu ostoksen peruuttaessaan palauttamaan tuotteen omakustanteisesti. Asiakas palauttaa tuotteen maksamalla itse tuotteen lähetyskustannukset. Asiakas lähettää tuotteen takaisin MH ART yritykselle tai voi halutessaan tuoda tuotteen suoraan myyjälle sähköpostissa sovittuna ajankohtana. Yritys antaa asiakkaalle osoitteensa ennen tuotteen lähettämistä.
Peruutusoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että tuotteessa ei ole käytön jälkiä. Tuotteen täytyy olla täysin alkuperäisessä kunnossa. Jos palautettua tuotetta on vastoin ostajan laissa säädettyä huolenpitovelvollisuutta käytetty, on MH ARTilla oikeus periä arvonalennus aina tuotteen täyteen hintaan saakka.
Tilauksen yhteydessä syntyneitä toimituskustannuksia emme maksa takaisin, koska kaupalle on kertynyt kustannuksia.
MH ART hyvittää peruutettujen tuotteiden arvon käyttäen PayPal -palvelua. Peruutettujen tuotteiden arvo hyvitetään asiakkaan tilille viimeistään 14 vuorokauden sisällä tuotteen vastaanottamisesta.
MH ART voi pidättäytyä maksujen palautuksesta, kunnes peruutettu tuote on vastaanotettu Marjo Hyvärisen työhuoneelle.


11. Tuotteiden tarkastaminen ja reklamaatiot
Asiakkaan tulee toimituksen vastaanotettuaan viivytyksettä tarkastaa, että toimitus on sisältänyt hänen tilaamansa tuotteet ja että tuotteet ovat virheettömiä. Mikäli Asiakas havaitsee virheen tilauksessa tai tuotteessa, Asiakkaan tulee välittömästi ja viimeistään 14 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta ilmoittaa siitä taiteilijalle osoitteeseen marjohyvarinenart@gmail.com

12. Takuu

Taiteilija Marjo Hyvärinen takaa, että tuote lähtee asiakkaalle alkuperäisessä ja ehjässä kunnossa. Jos tuotteelle tapahtuu jotain lähetyksen aikana, taiteilija ei vastaa tästä. Jos tuote viottuu lähetyksessä, asiakas palauttaa tuotteet taiteilijalle ja taiteilija hyvittää tuotteen maksun asiakkaalle. Asiakas vastaa tuotteen kunnon tarkastamisesta tuotteen saatuaan ja vastuu tuotteen kunnosta siirtyy asiakkaalle.


13. Ylivoimainen este
MH ART verkkokauppa ei ole vastuussa sellaisesta tuotteen virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksista, joka johtuu MH ART verkkokaupan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta. Tällaisessa viivästymistilanteessa MH ART verkkokauppa noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista otettuaan ensin yhteyttä asiakkaakseen ja tarkistettuaan, haluaako asiakas yhä pysyä sopimuksessa.


14. Sovellettava lainsäädäntö ja riitojen ratkaisu
Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti neuvotteluteitse ratkaisemaan näistä ehdoista tai niiden soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet.

Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun, erimielisyydet ratkaistaan Suomessa käräjäoikeudessa.

15. Asiakaspalvelu
Asiakasta kehotetaan kaikissa ongelmatilanteissa olemaan yhteydessä suoraan taiteilijaan marjohyvarinenart@gmail.com


16. Verkkokaupan ylläpitäjä
MH ART / Marjo Hyvärinen

y-tunnus: 3220588-7

00810 Helsinki

marjohyvarinenart@gmail.com


    Taiteilijan tekijänoikeus

    Kaikki tekijänoikeudet, joita ei sopimuksella ole erikseen luovutettu, jäävät Taiteilijalle eikä tällä rajoiteta mitään tekijänoikeuslain mukaan tekijälle kuuluvia oikeuksia. Taiteilijan ja teoksen nimi on aina ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti teoksen kuvia käytettäessä. Teoksen ansiotarkoituksessa tapahtuvasta käytöstä on sovittava Kuvasto ry:n tai Taiteilijan kanssa.

    Sopimuskumppani ei saa oikeutta tekijän moraalisia oikeuksia loukkaavaan teoksen käyttöön. Mikäli teoksen toisintamiseen on annettu sopimuksella lupa, tekijän ja teoksen nimi on aina ilmoitettava teosta toisinnettaessa.

    Taiteilija vastaa siitä, ettei teos tai sen osa miltään osin loukkaa kolmansien tekijänoikeutta tai muuta tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta eikä muuta immateriaalioikeutta. Taiteilija vakuuttaa lisäksi, että tässä sopimuksessa tarkoitetusta teoksesta ja/tai siihen liittyvistä teoksista Taiteilija on oikeutettu määräämään yksin, eikä teokseen tai siihen liittyviin oikeuksiin kohdistu mitään muita oikeuksia tai vaatimuksia ja että teoksesta tai siihen liittyvistä oikeuksista sopiminen ei edellytä minkään muun osapuolen suostumusta.